تست HTLV چیست؟

بیماری HTLV ( HumanT-cell lymphotropic virus ) نوعی بیماری ویروسی که به سلولهای لنفوسیت نوع T حمله می کند و به همین دلیل گفته میشود با ویروس HIV شباهت دارند. دو نوع HTLV1 و HTLV2 گزارش شده اند. انتقال ويروس HTLV-1 به‌طور آزاد صورت نمي‌گيرد بلكه ا…

تست Anti-GBM چیست؟

Glomerular Basement Membrane Antibody Goodpasture syndrome (سندرم گودپاسچر) یک بیماری اتوایمیون پیشرونده ریه و کلیه به علت اتوآنتی‌بادی‌های ایجاد شده علیه کلاژن نوع ۴ غشاء پایه گلومرول‌ها و آلوئول‌ها می باشد. این آنتی بادی ها به آنتی ژن های بافتی…