آزمایشات تیروئید

غده تیروئید در قسمت جلوی گردن، درست زیر برجستگی حنجره قرار دارد. این غده متشکل از دو لوب (لوب راست و لوب چپ) می باشد. واحدهای تشکیل دهنده غده تیروئید آسینوس یا فولیکول است و در قسمت مرکزی آن پروتئین‌های کلوئیدی قرار دارد که خود به عنوان انبار …