تست Calprotectin چیست؟

هدف از این تست چیست؟ در اثر تحریک سیستم ایمنی روده، نوتروفیل‌ها اولین سلول‌های حاضر در محل التهاب هستند. نوتروفیل‌ها شروع به آزادسازی پروتئین‌های التهابی از جمله Calprotectin می‌کنند. پروتئین Calprotectin با حرکت در طول غشا سلول‌ها، وارد قسمت لوم…

تست PT و PTT

تست PT یا (Prothrombin Time) و  PTT یا (Partial Thromboplastin Time) مدت زمان ایجاد لخته در خون را بررسی می کند. زمانی که در قسمتی از بدن بریدگی یا آسیب‌دیدگی ایجاد می‌شود، خونریزی رخ می‌دهد. برای بند آمدن خونریزی، بدن به پروتئین‌های موجود در خون نی…

تست PLA2R

نفروپاتی غشایی اولیه (Primary Membranous Nephropathy - PMN) یک بیماری خود ایمن و یکی از مهم‌ترین دلایل سندرم نفروتیک در بالغین می باشد. بیماری با تشکیل کمپلکس‌های ایمنی در غشای پایه گلومرولی مشخص می‌شود که نتیجه آن پروتئین اوری وابسته به کمپلم…

آزمایش CBC

آزمایش CBC یا شمارش کامل سلول های خونی یکی از آزمایش های بسیار رایج و کاربردی در آزمایشگاه های بالینی می باشد. برای بررسی وضعیت کلی سلامتی بدن و همچنین تشخیص رنج وسیعی از بیماری های مختلف مانند عفونت، آنمی، کم خونی و لوسمی ها مورد استفاده قرار می…